close-menu-icon

021-45669000

مرکز تماس و پشتیبانی

close-menu-icon

در کدام شهر هستید؟

اسپارد در رسانه‌ها

بازتاب خبری رویدادهای اسپارد در رسانه‌ها

«اسپارد»؛ تکنولوژی در خدمت نظافت

با وجود اینکه برخی از کارهای ضروری لیست روزانه ما قابل برون‌سپاری نیست و ناگزیریم وقت خود را برای انجام آنها سپری کنیم، برخی از آنها از ...