برای بستن ESC رو بزن

ابزار برقی و شارژی

امروزه بیشتر خدمات تعمیراتی، نظافتی و فنی و … به وسیله ابزار برقی و شارژی ارائه می شوند. برای آشنایی با این دو گروه از ابزار ها و کاربرد هر یک، در این قسمت با اسپارد مگ همراه باشید.