آموزش تعمیرات خودرو

اولین قدم برای آموزش تعمیرات خودرو، آشنا شدن با مباحث تئوری مکانیک خودرو است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به مقالات اسپارد مگ مراجعه کنید.