برای بستن ESC رو بزن

سلامت ذهن و روح

سلامت روان بر همه ابعاد زندگی و حتی احساس و طرز تفکر ما تاثیر می گذارد. علاوه بر این در غلبه با چالش های سخت زندگی، مواجهه با استرس و توانایی و استقامت ما نیز تاثیر گذار است. پس کسب اطلاعات بیشتر و به روز تر در خصوص آن از ضروری ترین بخش های زندگی روزمره است.